Obraz Ładujący

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem! to propozycja bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów, kadr kultury, studentów i uczniów. Celem programu jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w pracy twórczej i bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury z legalnych źródeł.

W ramach Programu dostępny jest INTERAKTYWNY KURS – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ dla nauczycieli, wykładowców, bibliotekarzy, studentów i kadr kultury – wszystkich tych, którzy na co dzień mają do czynienia z nauką, szeroko rozumianą twórczością naukową i artystyczną.

W Programie przewidziana jest realizacja szkoleń i warsztatów online, stacjonarnych oraz hybrydowych zależnie od możliwości związanych z pandemią. Obecnie realizowane są szkolenia online i wersji hybrydowej.

Program daje dostęp do materiałów dydaktycznych i zasobów kultury w internecie oraz stwarza możliwości działań twórczych za pomocą autorskiej aplikacji MIKSER SZTUKI.

Program przeznaczony jest dla:

 • nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • wykładowców wyższych uczelni
 • bibliotekarzy, edukatorów oraz animatorów kultury
 • studentów
 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szkoły biorące udział w Programie otrzymują certyfikaty w formie banneru na stronę

CERTYFIKAT SZKOŁA Z ZASADAMI

Wyższe uczelnie, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe otrzymują certyfikaty w formie banneru na stronę

CERYFIKAT UCZELNIA Z ZASADAMI
CERYFIKAT BIBLIOTEKA Z ZASADAMI
PLACÓWKA Z ZASADAMI

Nauczyciele biorący udział w szkoleniach otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia

Bibliotekarze, edukatorzy, animatorzy kultury oraz studenci szkół pedagogicznych otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia

Studenci otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia

CELE PROGRAMU

Edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców.

Przybliżenie uczestnikom problematyki z zakresu ochrony własności intelektualnej, a także dostarczenie narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce.

Jednym z najważniejszych działań w ramach projektu jest propagowanie świadomego uczestnictwa w kulturze cyfrowej.

Popularyzacja korzystania z legalnych źródeł kultury.

Budowanie wspólnoty twórców i odbiorców kultury.

Program wspiera ochronę własności intelektualnej poprzez tworzenie naturalnych mechanizmów korzystania z zasobów kultury zgodnie prawem i poszanowaniem praw twórców.

SZKOLENIA I WARSZTATY

Szkolenie główne:

 1. Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej w zakresach istotnych dla poszczególnych grup uczestników

Zagadnienia tematyczne:

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • Przestrzeganie prawa autorskiego w nauczaniu i codziennej pracy szkoły
 • Zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, istotne w pracy nauczyciela, bibliotekarza i edukatora, m. in.: domena publiczna, dozwolony użytek, plagiat
 • Zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w zakresie istotnym dla ucznia – w nauce, twórczości i korzystaniu z zasobów internetu
 • Korzystanie z zasobów kultury i materiałów naukowych w procesie dydaktycznym i naukowym z poszanowaniem prawa autorskiego; tworzenie bibliografii zgodnie z literą przedmiotu
 • Zasoby legalnych źródeł kultury

W ramach Programu realizowane są także szkolenia z wyodrębnionych zagadnień:

 1. Dozwolony użytek edukacyjny
 2. Cyfrowy dobrostan nauczycieli
 3. Czy wiesz, co twój uczeń robi w Internecie?

Interaktywny kurs do korzystania indywidulanego

 1. Prawa własności intelektualnej

DOSTĘPNE NARZĘDZIA

Interaktywny kurs – Prawa własności intelektualnej – przystępny i rzeczowy kurs z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej do samodzielnego wykorzystania dla nauczycieli, wykładowców, bibliotekarzy, kadr kultury i studentów. To przewodnik po prawie autorskim, który będzie pomocą w procesie kształcenia, aktywnościach twórczych oraz korzystaniu z zasobów internetu w życiu codziennym.

Mikser Sztuki – aplikacja służąca tworzeniu wirtualnych collage’y, remiksów z poszanowaniem praw twórców, pozwalająca na wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat zasobów legalnych źródeł kultury i aktywację społeczną poprzez kulturę i sztukę. Do wykorzystania przez młodzież i dorosłych, podczas zajęć jaki i do samodzielnego tworzenia.

Przewodnik po prawie autorskim – składający się z przejrzystych pojęć katalog zwrotów i zasad dotyczących prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. Przechodząc z rozdziału do rozdziału, można zapoznać się z hasłami, które pozwalają oswoić się z terminologią prawniczą i usprawnić poruszanie się po przepisach prawa autorskiego.

Prezentacje podsumowujące szkolenia z prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, które ułatwiają późniejsze samodzielne korzystanie ze zdobytej wiedzy. Prezentacje są dostępne w wariantach dla wszystkich grup uczestniczących w programie.

Prezentacje i wideoporadniki tematyczne z zakresu:

 • Tworzę własną stronę internetową lub bloga
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Jak działa EPUAP?
 • Zaawansowane wyszukiwanie w sieci
 • Prosta edycja grafik i wideo

Scenariusze lekcji – na stronie dostępne są scenariusze lekcji zgodne z podstawą programową, do wykorzystania przez nauczycieli w ramach prowadzonych zajęć tematycznych: ochrona własności intelektualnej, edukacja polonistyczna i filmowa, historyczna i społeczna oraz medialna, a także dla bibliotekarzy do wykorzystania w ramach zajęć bibliotecznych.

Materiały graficzne do pobrania – grafiki, infografiki, plakaty, banery, które można pobrać zarówno do użytku w formie cyfrowej jak i do druku.

DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW
Materiały dostępne w Programie są udostępnione na licencji Creative Commons i mogą być bezpłatnie wykorzystywane i niekomercyjnie rozpowszechniane.

Logo_JTR_na-strone_210409_1

UDZIAŁ W PROGRAMIE

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Legalna Kultura w celu zgłoszenia do uczestnictwa w programie

 

Więcej informacji o programie można uzyskać przez formularz kontaktowy

lub kierując korespondencję na adres:

kontakt@jatorozumiem.pl

szkolenia@jatorozumiem.pl

A także kontaktując się bezpośrednio z biurem Fundacji pod numerem +48 22 891 04 19

 

Program realizowany przez Fundację Legalna Kultura, dzięki wsparciu finansowemu European Union Intellectual Property Office