Obraz Ładujący
Logo_JTR_na-strone_210409_1

OFERTA EDUKACYJNA PROGRAMU #JATOROZUMIEM 

Szkolenia i warsztaty obejmują zagadnienia: prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej, legalnych źródeł kultury, bezpieczeństwa i możliwości pobierania oraz udostępniania treści w internecie.

Tematyka zajęć realizowana jest odrębnie w zakresach istotnych dla uczestniczących w Programie nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów, studentów i kadr kultury.

Naszym celem jest teoretyczne i praktyczne przybliżenie praw ochrony własności intelektualnej w kontekście zmieniających się wymogów współczesnej cyfrowej rzeczywistości.

Zajęcia prowadzą specjaliści – metodycy i prawnicy – którzy odpowiadają na wszystkie pytania uczestników.

Omawiane pojęcia związane są z dostępem do treści i utworów w sieci, należą do nich: dozwolony użytek osobisty i dozwolony użytek edukacyjny, domena publiczna, plagiat, wszelkie prawa zastrzeżone, ochrona własności intelektualnej, pola eksploatacji, licencje, legalne źródła kultury Jest to wiedza niezbędna w do prawidłowego funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości.

Podczas szkoleń dla nauczycieli:

 • kładziemy nacisk na wartości etyczne, mówimy jak ważna jest uczciwość w sieci i jak na co dzień być fair wobec twórców kultury
 • omawiamy podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, takie jak: utwór, prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek, licencja, plagiat, opracowanie, cytat
 • szczegółowo objaśniamy zagadnienie tzw. wyjątku edukacyjnego, czyli tego, co w ramach dozwolonego użytku nauczyciel może wykorzystywać podczas swojej pracy w szkole
 • wyjaśniamy zasady i warunki licencji Creative Commons
 • przedstawiamy źródła i sposoby wyszukiwania w sieci utworów z domeny publicznej i tych dostępnych na wolnych licencjach
 • wskazujemy przykłady ciekawych projektów i zasobów dydaktycznych dostępnych bezpłatnie w internecie

Bibliotekarzom, edukatorom i animatorom kultury wyjaśniamy:

 • jak wyglądają regulacje prawa autorskiego w przypadku korzystania z cudzych utworów we własnej pracy
 • jak chronić swoją twórczość i zarządzać swoimi prawami
 • jakie możliwości dają licencje Creative Commons
 • gdzie szukać legalnych i bezpłatnych zasobów w sieci
 • na co pozwalają zasady dozwolonego użytku
 • czym są organizacje zbiorowego zarządzania
 • od kogo i w jakim przypadku należy uzyskać licencje na korzystanie z utworu
 • jakie są podstawowe zasady ochrony wizerunku

Studentom dostarczamy istotnej wiedzy, pomocnej w procesie kształcenia i pisaniu prac dyplomowych, dotyczącej:

 • podstaw prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej
 • zasad korzystania z zasobów kultury i materiałów naukowych z poszanowaniem prawa w celach naukowych i twórczych
 • zasad korzystania z kultury z legalnych źródeł w internecie
 • przedstawiamy kwestie dozwolonego użytku i zasady korzystania licencji Creative Commons
 • wyjaśniamy co to jest utwór inspirowany, czym jest plagiat ukryty, a czym jawny
 • omawiamy tworzenie bibliografii zgodnie z literą przedmiotu
 • odpowiadamy na pytania z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w kontekście pisania prac dyplomowych

Uczniowie dowiadują się między innymi:

 • czym są legalne źródła, dlaczego warto z nich korzystać i jak je rozpoznać
 • czy i co można ściągać i udostępniać w internecie
 • jakie zasoby można znaleźć w Bazie Legalnych Źródeł
 • gdzie znaleźć zasoby przydatne w nauce
 • jakie są podstawowe regulacje prawa autorskiego
 • na co pozwalają nam zasady dozwolonego użytku
 • czym jest plagiat jawny, a czym ukryty
 • czym jest cytat – jak dużo tekstu można umieścić w swojej pracy
 • czy zawsze powinni podpisywać źródło i autora
 • czy wszystkie licencje Creative Commons są takie same i czym się od siebie mogą różnić

DOSTĘPNE SZKOLENIA

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I KADR KULTURY

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI i KADR KULTURY

Zagadnienia tematyczne omawiane podczas szkolenia: podstawy prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w zakresie istotnym w dydaktyce i codziennej pracy szkoły; korzystanie z zasobów kultury i materiałów naukowych w procesie dydaktycznym i twórczym; bezpieczne korzystanie z zasobów internetu.

Dozwolony użytek edukacyjny

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI i KADR KULTURY

Nauczyciele i nauczycielki wciąż zastanawiają się nad tym, co mogą udostępniać uczniom i uczennicom podczas lekcji. Podczas szkolenia dowiedzą się, czym jest ochrona własności intelektualnej, jak przestrzegać prawa autorskiego w nauczaniu i codziennej pracy szkoły, poznają podstawy prawa autorskiego, a przede wszystkim zrozumieją zasady dozwolonego użytku edukacyjnego, prawa cytatu oraz uzyskają podstawowe informacje o plagiacie.

Cyfrowy dobrostan nauczycieli

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Podczas zajęć dla nauczycieli i nauczycielek zostaną omówione zasady korzystania z urządzeń cyfrowych, elementy wpływające na dobrostan cyfrowy, rozwiązania technologiczne pozwalające na dbałość o cyfrowy dobrostan. Istotnym elementem zajęć będą kwestie związane z cyfrowym dobrostanem w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odnoszących się do ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz korzystania z legalnych zasobów dydaktycznych.

Czy wiesz, co Twój uczeń robi w internecie?

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Zajęcia dla nauczycieli i nauczycielek podzielone na dwa bloki: pozytywny i negatywny. W bloku pozytywnym pokażemy ciekawe narzędzia cyfrowe, z których uczniowie i uczennice chętnie korzystają podczas swoich wędrówek po sieci. W panelu o zjawiskach negatywnych skupimy się na zjawisku hejtu, niebezpiecznych treści, cyfrowego bezpieczeństwa oraz kwestiach prawnych związanych z naruszeniem szeroko rozumianych praw autorskich. Podpowiemy, w jaki sposób budować lekcje wychowawcze, by zachęcić uczniów i uczennice do korzystania z legalnych źródeł kultury, a tym samym świadomego uczestnictwa w kulturze.

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW

Zagadnienia tematyczne będące przedmiotem szkolenia:

 • podstawy prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w zakresie istotnym w procesie kształcenia oraz pisania prac dyplomowych
 • zasady korzystania z zasobów kultury i materiałów naukowych z poszanowaniem prawa w celach naukowych i twórczych
 • dozwolony użytek i zasady korzystania licencji Creative Commons
 • utwór inspirowany, plagiat
 • tworzenie bibliografii zgodnie z literą przedmiotu
 • bezpieczne korzystanie z aplikacji w cyfrowej rzeczywistości

Dozwolony użytek edukacyjny

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH

Szkolenie daje wyczerpującą odpowiedź na ważne pytanie wpisane w edukację: co można udostępniać uczniom i uczennicom podczas lekcji? Osoby uczestniczące w szkoleniu dowiedzą się, czym jest ochrona własności intelektualnej, jak przestrzegać prawa autorskiego w nauczaniu i codziennej pracy szkoły, poznają podstawy prawa autorskiego, a przede wszystkim zrozumieją zasady dozwolonego użytku edukacyjnego, prawa cytatu oraz uzyskają podstawowe informacje o plagiacie.

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

WARSZTAT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

klasy I-IV z dostosowaniem do wieku i potrzeb edukacyjnych uczestników

Uczniowie i uczennice zapoznają się z podstawowymi zasadami prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w zakresie istotnym w nauce i w procesie tworzenia, a także w życiu codziennym. Poznają znaczenie istotnych terminów, takich jak: własność intelektualna, utwór, twórca, plagiat, domena publiczna, dozwolony użytek, licencje Creative Commons. Podstawą bycia fair w internecie jest korzystanie z zasobów kultury z legalnych źródeł – to także kluczowy temat warsztatów. Aby zgłębić te zagadnienia, korzystamy z różnych form interaktywnych, które czynią temat zrozumiałym i atrakcyjnym. Zajęcia kończą się wędrówką po wirtualnych muzeach i zaproszeniem do twórczego działania polegającego na tworzeniu remiksów dzięki aplikacji MIKSER SZTUKI.

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

WARSZTAT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

klasy V-VI oraz VII-VIII z dostosowaniem do wieku i potrzeb edukacyjnych uczestników

Uczniowie i uczennice zapoznają się z zasobami kultury z legalnych źródeł i podstawowymi zasadami jak z nich korzystać zarówno w nauce jak i w celach twórczych. Poznają terminy: utwór, twórca, prawo autorskie, domena publiczna, ale lekcja poświęcona tym zagadnieniom nie jest wykładem, a przygodą opartą o szereg przykładów i ćwiczeń. Zajęcia kończą się wędrówką po wirtualnych muzeach i zaproszeniem do twórczego działania polegającego na tworzeniu remiksów dzięki aplikacji MIKSER SZTUKI.

Co to jest kultura?

WARSZTAT DLA NAJMŁODSZYCH

Kto tworzy kulturę? I czyje są dobra kultury? W jaki sposób dobra kultury mogą zostać skradzione? Co możemy zrobić dla naszych ulubionych twórców? Co to są legalne źródła kultury? Co to znaczy być fair wobec innych? Czy ściąganie od kolegi w klasie jest w porządku? – to pytania, na które najmłodsi otrzymają odpowiedzi podczas warsztatów.

Pomocne w tym będą – zaproponowane przez prowadzącą metodyk – przykłady, ćwiczenia, wymiana poglądów i ciekawa prezentacja.