Obraz Ładujący

Materiały szkoleniowe

Szanowni Państwo!

Uzyskanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej użytecznej zarówno w procesie kształcenia jak i pracy twórczej to ważna część bezpiecznej, etycznej i nowoczesnej edukacji.

Co równie istotne podniesienie kompetencji cyfrowych pozwala na zmniejszanie ‘dystansu cyfrowego’ istotnego w edukacji jak i w procesie komunikacji międzypokoleniowej między nauczycielem a uczniem.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnej edukacji oddajemy do Państwa dyspozycji prezentację opracowaną na potrzeby szkolenia z prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. Materiały w niej zawarte będą doskonałym przewodnikiem w praktyce nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale również po jego zakończeniu, a materiały szkoleniowe skierowane do uczniów i poradniki będą rzetelnym źródłem wiedzy uzupełniającej.

Dziękujemy za udział w projekcie!

Prezentacje i wideoporadniki

Prezentacja – opracowanie szkolenia dla nauczycieli, wykładowców i kadr kultury

z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, pomocna także w późniejszym korzystaniu z uzyskanej wiedzy.

Zagadnienia tematyczne będące przedmiotem szkolenia:

 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej
 • przestrzeganie prawa autorskiego w nauczaniu i codziennej pracy szkoły
 • zagadnienia prawa autorskiego istotne w pracy nauczyciela, w tym:
  dozwolony użytek, dozwolony użytek edukacyjny, domena publiczna, plagiat
 • korzystanie z zasobów kultury i materiałów naukowych w procesie dydaktycznym
 • zasoby legalnych źródeł kultury – zasady korzystania w edukacji i pracy twórczej
WIĘCEJ

Prezentacje podsumowujące warsztaty dla młodzieży i dzieci

Informacje istotne dla nauczyciela pracującego z uczniami, którzy wzięli udział w warsztatach z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej (dostosowanych do wieku i potrzeb edukacyjnych uczestniczących dzieci i młodzieży).

WIĘCEJ

Prezentacje i wideoporadniki tematyczne

 • Tworzę własną stronę internetową lub bloga
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Jak działa EPUAP?
 • Zaawansowane wyszukiwanie w sieci
 • Prosta edycja grafik i wideo
WIĘCEJ