Obraz Ładujący

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji zgodne z podstawą programową do wykorzystania w ramach prowadzonych zajęć z następujących przedmiotów:

język polski, WOS, informatyka, etyka, godzina wychowawcza, język angielski, zajęcia biblioteczne.

Przeznaczone dla szkół podstawowych (klasy VII – VIII) oraz ponadpodstawowych.